طیبه کارگران بافقی

طیبه کارگران بافقی

طیبه کارگران بافقی نویسنده رمان دلهره وصال متولدسال ۱۳۶۱ میباشد .وی در رشته ادبیات تحصیل کرد و از کودکی علاقه وافری به نویسندگی داشت.

کتاب های طیبه کارگران بافقی

دلهره وصال