مصطفی خرامان

مصطفی خرامان

مصطفی خرامان متولد سال 1334 / تهران است. وی عضو هیات مدیره‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (شش دوره: چهار دوره بازرس، یک دوره خزانه‌دار، یک دوره دبیر)، عضو شورای نویسندگان سروش نوجوان (1368 ـ 1371)، مدیر گروه کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی (4 سال ـ 1380 تا 1384)، عضویت در شورای طرح و برنامه‌ی مرکز پویانمایی صبا (1387 تا 1390) و ... می باشد.

کتاب های مصطفی خرامان

دختران علیه دختران


چرخ های پنچر


کلاه حصیری


جناب قورباغه


فرشته ها از کجا می آیند؟


ماجراهای پسر سرکار عبدی


حادثه چهارم


به جای دیگری