مصطفی خرامان

مصطفی خرامان

مصطفی خرامان متولد سال 1334 / تهران است. وی عضو هیات مدیره‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (شش دوره: چهار دوره بازرس، یک دوره خزانه‌دار، یک دوره دبیر)، عضو شورای نویسندگان سروش نوجوان (1368 ـ 1371)، مدیر گروه کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی (4 سال ـ 1380 تا 1384)، عضویت در شورای طرح و برنامه‌ی مرکز پویانمایی صبا (1387 تا 1390) و ... می باشد.

کتاب های مصطفی خرامان

شاهزاده ای از ایران


شاهزاده ای از ایران


پسری از کلب


دست های رنگی


من ضامن


مردی از ربذه


چشم به راه مادر


چتر شکسته


جناب قورباغه


کلاه حصیری


سنجاب گرفتار


آرزوی سوم


چرخ های پنچر


ماجراهای پسر سرکار عبدی


حادثه چهارم


به جای دیگری