مصطفی خرامان

مصطفی خرامان

مصطفی خرامان متولد سال 1334 / تهران است. وی عضو هیات مدیره‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (شش دوره: چهار دوره بازرس، یک دوره خزانه‌دار، یک دوره دبیر)، عضو شورای نویسندگان سروش نوجوان (1368 ـ 1371)، مدیر گروه کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی (4 سال ـ 1380 تا 1384)، عضویت در شورای طرح و برنامه‌ی مرکز پویانمایی صبا (1387 تا 1390) و ... می باشد.

کتاب های مصطفی خرامان

من ضامن


چشم به راه مادر


چتر شکسته


جناب قورباغه


دختران علیه دختران


آرزوی سوم


چرخ های پنچر


کلاه حصیری


ماجراهای پسر سرکار عبدی


فرشته ها از کجا می آیند؟


حادثه چهارم


به جای دیگری