مسعود جوادیان

مسعود جوادیان

مسعود جوادیان متولد سال 1340، نویسنده کتاب‌های درسی و کمک آموزشی است.  او مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته تاریخ دارد و تاکنون تألیف چندین کتاب درسی و کمک آموزشی را به عهده داشته است. همچنین داور جشنواره‌های مختلف بوده و مسولیت‌های فرهنگی زیادی را در کارنامه کاری خود دارد.

کتاب های مسعود جوادیان

اطلس جغرافی جهان


دایره المعارف تاریخ ایران


ایران در عصر باستان


میراث فرهنگی 2


میراث فرهنگی 1


میراث فرهنگی 3