رابرت ای. اف. تورمن

رابرت ای. اف. تورمن

رابرت الكساندر فارار تورمن زاده 3 اوت 1941، یك نویسنده و دانشگاهی بودایی آمریکایی است كه چندین كتاب در مورد بودیسم تبت نوشته ، ویرایش و ترجمه كرده است. او پدر بازیگر اوما تورمن است. او قبل از بازنشستگی در ژوئن سال 2019 ، استاد مطالعات بودایی هند و تبت در دانشگاه کلمبیا بود. او همچنین بنیانگذار و رئیس خانه تبت نیویورک است.

کتاب های رابرت ای. اف. تورمن

غضب