ساناز فرجی

ساناز فرجی

آبان‌ماه سال ۱۳۵۹ در شهر تهران به دنیا آمدم، فرزند دوم خانواده هستم و تنها یک برادر دارم که همیشه پشت و پناهم بوده و هست، پدر دلسوزم مهندس هواپیما و مادر مهربانم آموزگار بود. در محیطی‌ کاملاً فرهنگی‌ بزرگ شدم، پدر و مادرم علاقه شدیدی به مطالعه داشتند و دورترین خاطراتم یادآور پدر و مادری است که هر کدام کتاب به دست گوشه‌ای از خانه دوران کودکیم نشسته‌اند و با هیجان وصف‌ناپذیری قسمت‌های جالب کتاب را برای هم با صدای بلند روخوانی می‌‌کنند... این حس شیرین کم‌کم به من و برادرم هم منتقل شد و خواندن را مثل اغلب بچه‌های هم سن و سال خودم با خواندن کیهان بچه‌ها آغاز کردم.

کتاب های ساناز فرجی

یک افق، یک بی نهایت