ندا رسولی

ندا رسولی

ندا رسولی متولد سال 1361 ، نویسنده ی داستانهای کوتاه و رمان نویس است. او اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد شد. آغاز فعالیت جدی داستان نویسی او سال 1393 می باشد. رشته تحصیلی وی شیمی آزمایشگاهی بوده.

کتاب های ندا رسولی

هیچ کس این زن را نمی شناسد