فریدون ادیب یغمایی

فریدون ادیب یغمایی

فريدون يغمايی رمان نويس ايراني در سال 1311 بدنيا آمد. وي داستانهاي خود را در ابتدا بنا بر ملاحظاتي به چاپ نرساند. از جمله آثار اوست: "شيوا"، ژنوس"، "از عشق تا ابديت"، "آواز و پرواز"،"خانم دكتر مينا"،"چهره ها در تاريكی"،"دو پرنده در باد"،"ميعاد در آفتاب" و "برگ و باد".​

کتاب های فریدون ادیب یغمایی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !