کوری آن هایدو

کوری آن هایدو

كوري آن هايدو نویسنده آمریکایی است. کوری که فارغ التحصیل دانشکده هنر تیش است ، از سال 2009 در انتشارات کودکان کار می کند. در سال 2013 ، کوری به عنوان یکی از ستاره های هفتگی ناشر انتخاب شد. کتابهای او به عنوان کتاب های ماه آمازون ، انتخاب های انجمن صنفی کتابخانه های خرد و ... بوده است.

کتاب های کوری آن هایدو

شهر فراموشی