پی آر جی لیارد

پی آر جی لیارد

پیتر ریچارد گرنویل لیارد ، بارون لیارد (زاده 15 مارس 1934) یک اقتصاددان کارگری انگلیس است و هم اکنون به عنوان مدیر برنامه مرکز عملکرد اقتصادی دانشکده اقتصاد لندن فعالیت می کند. فعالیت اولیه وی در مورد چگونگی کاهش بیکاری و نابرابری بود. وی مدیر ارشد کمیته مشهور رابینز در آموزش عالی بود. این گزارش کمیته منجر به گسترش گسترده آموزش دانشگاه انگلیس در دهه 1960 و 1970 شد.

کتاب های پی آر جی لیارد

تئوری اقتصاد خرد