راشل ایگنوتوفسکی

راشل ایگنوتوفسکی

 راشل ایگنوتوفسکی (RACHEL IGNOTOFSKY) (متولد: 1989، نیوجرسی، ایالات متحده) تصویرگر و طراح است. وی فارغ التحصیل برنامه طراحی گرافیک دانشکده هنر تایلر شد و سابقاً به عنوان طراح و تصویرگر ارشد در سلام هال مارک کار می کرد.

کتاب های راشل ایگنوتوفسکی

زنان در علم