عبدالحسین امینی

عبدالحسین امینی

عبدالحسین امینی نجفی مشهور به علامه امینی متولد ۱۳۲۰ هجری قمری در سراب واقع در آذربایجان، درگذشته ۲۸ ربیع‌الثانی ۱۳۹۰ هجری قمری یا ۱۲ تیر ۱۳۴۹ شمسی در تهران که در نجف مدفون شد ، از مراجع بنام شیعه و نویسنده کتاب دائرةالمعارفی الغدیر است.شیخ عبدالحسین فرزند احمد امینی در سال ۱۲۸۱ه‍.ش در روستای سردها شهرستان سراب و در خانواده‌ای سرشناس دیده به جهان گشود. جد وی امین‌الشرع از روحانیان بنام تبریز بود. تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذراند. در جوانی به نجف رفت و پس از گذراندن مراحل تحصیلی و نیل به رتبه اجتهاد نزد مراجع معروف وقت نجف، دوباره به تبریز بازگشت. بعد از مدتی تدریس و تحقیق در تبریز دوباره به نجف رفت و برای انجام و بسط پژوهش‌های تاریخی معروف خود برای همیشه در آنجا ماند.

کتاب های عبدالحسین امینی

فاطمه الزهراء