لیلی ورهرام

لیلی ورهرام

لیلی ورهرام متولد سال 1365، دانش‌آموخته مقطع دکترای رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی و نویسنده کتاب «مدخل حماسه ملی ایران» می باشد.

کتاب های لیلی ورهرام

مدخل حماسه ملی ایران