ژنوی یواوریه

ژنوی یواوریه

ژنوی یواوریه زاده 24 اوت 1927 در فرانسه ، نویسنده مجموعه کتاب های کودکان است. او به همراه شوهر دیپلمات و چهار فرزندش در پاریس زندگی می کند. او درگذشته به عنوان کتابدار کار می کرد.

کتاب های ژنوی یواوریه

درس نقاشی