پیتر اتکینز

پیتر اتکینز

پیتر اتکینز مدیر عامل شرکت Permian Partners ، یک صندوق سرمایه گذاری ، است که در سال 2001 تأسیس شد. اوقبلا مدیر کل در مایکروسافت بود که در طی شش سال مدیریت و بعداً سرمایه گذاری در مشاغل مختلف اینترنتی را راه اندازی کرد. او در اوایل کار خود ، شرکت تایم در نیویورک مشغول به کار بود.

کتاب های پیتر اتکینز