تیفانی شلین

تیفانی شلین

تیفانی شلین (متولد 8 آوریل 1970) یک فیلمساز ، نویسنده و سخنران عمومی در آمریکا است. شلین به عنوان یک پیشگام اینترنت در نظر گرفته می شود ، بنیانگذار جوایز وببی و بنیانگذار آکادمی بین المللی هنرها و علوم دیجیتال است.

کتاب های تیفانی شلین