جواد برومندسعید

جواد برومندسعید

دکتر جواد برومند سعید در سال۱۳۱۱ش. در شهرستان بردسیر از توابع استان کرمان دیده به جهان گشود. از سن ۱۰ سالگی سرودن شعر را آغاز نمود و بنا به گفته خود، انگیزه‌ای که باعث گرایش به سرودن شعر شد، مطالعه کتاب‌های حافظ و سعدی و علاقه ایشان به اشعار این دو شاعر بود و از این رو ایشان قالب شعری خود را غزل قرار داد و آن را دنبال کرد. دکتر جواد برومند سعید تا سال ۱۳۴۰ در بردسیر اقامت داشت، سپس برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت نمود  و در سال ۱۳۴۳ موفق به اخذ مدرک لیسانس و در سال ۱۳۴۷ شروع به تدریس در دانشگاه تهران نمود و در سال ۱۳۵۱ موفق به کسب درجه دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گردید.

کتاب های جواد برومندسعید

نوروز جمشید