الیزابت رز

الیزابت رز

الیزابت جین پرتی در 30 ژوئن 1933 در Lowestoft متولد شد. او با جرالد هامبلدون سیمور رز ازدواج کرد. الیزابت رز نویسنده و همچنین مادری است که دارای فرزندان در سنین 6-15 سالگی می باشد. "دوستان حیوانات من" اولین کتاب او با هدف کودکان نوپا است. او بسیاری از دیگر کتاب های کودکان را نیز در آثار خود دارد.

کتاب های الیزابت رز

مردی که زیاد نمی دانست