مهدی جمالی نژاد

مهدی جمالی نژاد

مهدی جمالی‌نژاد متولد سال 1948 ، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پس از سید محمدعلی افشانی، شهردار پیشین شهرهای اصفهان و یزد است.

کتاب های مهدی جمالی نژاد

دیپلماسی شهری


گردشگری اسلامی