سینا کلهر

سینا کلهر

سينا كلهر متولد سال 1359 ، دکتری سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم سلام الله علیه ، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می باشد.

کتاب های سینا کلهر