فاطیما فاطری

فاطیما فاطری

فاطیما فاطری  متولد بهمن  1351 ، نویسنده، پژوهش‌گر و داستان‌نویس کاشانی، بیش از ١۵سال سابقه نوشتن و تدریس در ادبیات داستانی دارد. وی مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کاشان را دارد.

کتاب های فاطیما فاطری

مای ما