عامر قیطوری

عامر قیطوری

عامر قيطوري متولد سال 1346 نویسنده ی ایرانی است.

کتاب های عامر قیطوری

قرآن به مثابه کلام خدا