باب هارتمن

باب هارتمن

باب هارتمن (متولد: 12 اکتبر 1955) نویسنده پرفروش ترین سریال های Lion Storyteller و تعدادی از بازخوانی کتاب های تصویری از داستان های مورد علاقه از جمله: گرگ که گریه کردT پسر و شام در Den Lions 'و فرشتگان، فرشتگان در همه جا بسیار تحسین شده است. فروش کتابهای وی بیش از یک میلیون نسخه است.

کتاب های باب هارتمن