ژان دومینیک بوبی

ژان دومینیک بوبی

ژان دومینیک بوبی (به فرانسوی: Jean-Dominique Bauby) زاده ۱۹۵۲ درگذشت ۱۹۹۷ میلادی روزنامه‌نگار فرانسوی و سردبیر پیشین مجله ال بود. وی به کما رفت و پس از هوشیاری دچار سندروم لاکد این یا بستگی شد. بوبی تجربیات خود را از این ماجرا به کمک پلک زدن به رشته تحریر درآورد و آن را به صورت کتاب با عنوان پیله و پروانه منتشر کرد. با اقتباس از این کتاب فیلمی نیز ساخته شد.

کتاب های ژان دومینیک بوبی

پیله و پروانه