عبدالرضا صمدی

عبدالرضا صمدی

عبدالرضا صمدی متولد سال 1343 در بیرجند، مدیرکل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، از فعالین حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که تاکنون از او 3 کتاب به چاپ رسیده است و داستان هایی به قلم او، در مجلات و نشریات مختلف، چاپ می شود و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

کتاب های عبدالرضا صمدی