کاظم موسوی بجنوردی

کاظم موسوی بجنوردی

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی زادهٔ ۱۳۲۱ در شهر نجف ، از سیاستمداران و اندیشمندان ایرانی است. او مؤسس و رهبر حزب ملل اسلامی، از مؤسسین حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیته مرکزی آن، استاندار اصفهان در سال آغازین انقلاب، نماینده تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، بنیانگذار و رئیس مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی(۱۳۷۶–۱۳۸۴) و هشت سال مشاور فرهنگی ایشان بود.

کتاب های کاظم موسوی بجنوردی

ایران پس از برجام