سو کولی

سو کولی

سو کولی یک معلم واجد شرایط و با تجربه در سالهای اولیه است و پرفروش ترین نویسنده بیش از بیست و پنج کتاب برای معلمان است. کتابهای وی در سراسر جهان ترجمه شده اند و پرفروش ترین بین المللی، "برقراری آرامش در کلاس درس" را در بر می گیرد.

کتاب های سو کولی