مجید استوار

مجید استوار

مجيد استوار متولد سال 1356 دارای مدرک دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران می باشد. او نویسنده و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت است.

کتاب های مجید استوار