عزیه خانم نوری

عزیه خانم نوری

عزیه نوری خواهر میرزا حسینعلی نوری و میرزا یحیی نوری است که در زمان محبوس بودن طاهره قرةالعین در تهران با او در تماس بوده و پس از دعوی ظهور توسط میرزا حسینعلی نوری(۱۸۶۳میلادی) جانب میرزا یحیی نوری ملقب به صبح ازل را گرفت و پیرو آیین بیانی باقی‌ماند. وی در پاسخ به مکاتبات برادر زاده‌اش عباس افندی، اقدام به تهیه ردیه بهائیت، بنام تنبیه النائمین نمود.

کتاب های عزیه خانم نوری

تنبیه النائمین