کیوان بلند همتان

کیوان بلند همتان

كيوان بلند همتان متولد سال 1356 دارای مدرک دکترای تخصصی در فلسفه ی تربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان می باشد.

کتاب های کیوان بلند همتان

آموختن آزادی