تهمورث بشیریه

تهمورث بشیریه

دکتر تهمورث بشیریه عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی ، پژوهشگر ، نویسنده و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی می باشد. وی دارای مدرک دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران در 1385 می باشد. او همچنین استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبايي است.

کتاب های تهمورث بشیریه