محمدرضا علیزاده

محمدرضا علیزاده

محمدرضا عليزاده امامزاده در 6 اردیبهشت 1354 در شهرستان ارومیه (روستای امامزاده) به دنيا آمد. او در دانشگاه سراسری تبريز ليسانس گرفت. دورۀ فوق ليسانس را نيز در دانشگاه شهيد بهشتي تهران گذراند و در سال 1389 موفق به اخذ مدرك دكتري تخصصی فلسفه از واحد علوم تحقيقات تهران شد.

کتاب های محمدرضا علیزاده

مهمانی خداوند