نوالیس

نوالیس

گئورگ فیلیپ فریدرش فون هاردنبرگ با نام مستعار نووالیس زاده ۲ مهٔ ۱۷۷۲ و درگذشته ۲۵ مارس ۱۸۰۱ ، شاعر، فیلسوف، و مهندس عمران اهل آلمان بود. نووالیس در کنار کسانی همچون فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ و برادران شلگل (فریدریش و آوگوست) و شلایرماخر، از اعضای اصلی حلقه‌های ادبی جنبش رمانتیسم اولیه آلمان بود. در بهار ۱۷۹۹ شلایرماخر و فریدریش شلگل و نووالیس در پی مذهبی جدید یا لااقل بازگشتن به ریشه‌های هرگونه مذهب سخن می‌گفتند و در جستجوی انجیلی جدید بودند که منجر به بت‌پرستی و غرور و خرافه‌های گذشته نشود؛ و کلیسایی که یگانه بنیادش خویشاوندی روح باشد نه اجبار دولت.

کتاب های نوالیس

نوالیس