مل لیسستر

مل لیسستر

دکتر مل ليسستر (Mal Leicester) استاد برجسته یادگیری و آموزش بزرگسالان در دانشکده آموزش دانشگاه ناتینگهام است. او قبلاً مدرس ارشد آموزش مداوم در دانشگاه وارویک بود.

کتاب های مل لیسستر