ژان ایو تادیه

ژان ایو تادیه

ژان-ایو تادیه زاده 7 سپتامبر 1936 نویسنده ، زندگینامه و دانشگاهی فرانسوی است ، که برای کارهای خود در رابطنه با مارسل پروست شناخته شده است. تادیه در پاریس تحصیل کرد و در سال 1956 فارغ التحصیل شد. وی در سال 1959 شروع به انتشار مطالعات خود در رابطه با پروست کرد.

کتاب های ژان ایو تادیه

نقد ادبی در قرن بیستم