آندره ویل

آندره ویل

آندره وی زاده ی ۶ می ۱۹۰۶ و درگذشته ی ۶ اوت ۱۹۹۸ ، ریاضیدان فرانسوی و برادر بزرگتر سیمون وی، عارف و فیلسوف فرانسوی است. او به خاطر کارهایش در نظریه اعداد و هندسه جبری معروف است. او یکی از اعضا، و ظاهراً، از بنیانگذاران گروه نیکلا بورباکی بود.

کتاب های آندره ویل