ادریس بختیاری

ادریس بختیاری

ادریس بختیاری متولد سال 1361، نویسنده و شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های ادریس بختیاری

ترانه های اورشلیم