کنت جونز

کنت جونز

کنت جونز به طور گسترده در مورد سینما، خصوصاً برای تفسیر فیلم، نوشته است. وی یک برنامه نویس مهمان و عضو هیئت داوران جشنواره های فیلم در سراسر جهان بوده است و در انجمن فیلم فیلم مرکز لینکلن در شهر نیویورک برنامه نویس است.

کتاب های کنت جونز

پول