محمد علی نویدی

محمد علی نویدی

دکتر محمدعلی نویدی، متولد 1342 اندیشمند، پژوهشگر، نویسنده و مدرس دانشگاه دارای دکترای فلسفه غرب است و تاکنون کتاب ها، مقالات و پژوهش های متعددی از وی منتشر شده است. تدریس دروس تخصصی فلسفه، تبارشناسی تفکر، فلسفه هگل، فلسفه علوم و فلسفه معاصر و تدریس در دانشگاه های، تهران، علامه طباطبایی، تهران مرکزی و تحصیلات تکمیلی و برخی از موسسه های معتبر فرهنگی و آموزشی از جمله «موسسه بهاران خرد و اندیشه» از دیگر فعالیت های وی در حوزه تخصصی اوست.

کتاب های محمد علی نویدی