لیلی بخشی

لیلی بخشی

لیلی بخشی متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۱ است . اولین کتاب او با عنوان “همه ما مثل هم هستیم” در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید.

کتاب های لیلی بخشی

تمام گمشده های دنیا