الکساندر سودربرگ

الکساندر سودربرگ

الكساندر سودربرگ متولد سال 1970 ، فیلمنامه نویس تلویزیون است که در حومه شهری در جنوب سوئد به همراه همسر و فرزندانش زندگی می كند. دوست اندلسی اولین رمان اوست.

کتاب های الکساندر سودربرگ

دوست اندلسی