زهره حاتمی

زهره حاتمی

زهره حاتمی متولد سال 1334 ، نویسنده ی معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های زهره حاتمی

با حافظ در آلاسکا