محمد صالحی آرام

محمد صالحی آرام

محمد صالحی آرام متولد سال 1317 ، روزنامه‌نگار، شاعرو طنزپرداز می باشد. وی همچنین عضو ارشد هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات ، دبیرسرویس گفته ها و نوشته‌ها و سردبیر پیشین نشریه نگاه بوده است.

کتاب های محمد صالحی آرام

مشکل حکایتی ست