مریم ایلخان

مریم ایلخان

مریم ایلخان متولد 3 دی ١٣٥٤ داستان‌نویسی را، به صورت آکادمیک، از سال ١٣٨٤ نزد اساتید سیامک گلشیری و حسین سناپور آغاز کرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ادبیات داستانی و استفاده از محضر اساتیدی چون دکتر پروین سلاجقه، به فعالیت خود به صورت گسترده‌تری ادامه داده و با نگارش و ترجمۀ مقالاتی در حوزه ادبیات داستانی با نشریات مختلف همکاری کرده است.

کتاب های مریم ایلخان

من هنوز بیدارم