بنجامین جیمز سادوک

بنجامین جیمز سادوک

بنجامین‌جیمز سادوک (Benjamin Sadock MD) استاد روانشناسی Menas S. Gregory در مرکز پزشکی NYU Langone است و به عنوان روانپزشک، هم به عنوان مربی و هم پزشک، مدت طولانی و ممتازی را به عنوان روانپزشک داشته است. وی علاوه بر کار خود در بیمارستان بلویو در نیویورک، یک عمل را در قسمت فوقانی منهتن منصوب نگه دارد و در آنجا بیماران خصوصی را مشاهده می کند. چه در بلویو و چه در تمرین خصوصی وی، دکتر سادوک متعهد است با هدف بازگرداندن آنها به زندگی مولد و رضایت بخش، از مراقبت از بیمارانی که از انواع اختلالات روانی و مشکلات عاطفی رنج می برند ، استفاده کند.

کتاب های بنجامین جیمز سادوک