جاد وینیک

جاد وینیک

جاد وینیک متولد 12 فوریه 1970 نویسنده ی کتاب های مصور ، نویسنده تلویزیون و شخصیت تلویزیونی آمریکایی است. وینیک برای نخستین بار شهرت خود را در سال 1994 در MTV's The Real World: San Francisco به شهرت رسید. بعد از آن با كتاب های مصور به موفقیت دست یافت.

کتاب های جاد وینیک

هایلو 1