فابیو گدا

فابیو گدا

فابیو گدا زاده 1 مارس 1972 یک رمان نویس ایتالیایی است. گدا متولد تورین ، در رشته علوم ارتباطات با پایان نامه بازاریابی فارغ التحصیل شد. او به عنوان یک آموزگار مشغول به کار شد. او در سال 2010 با رمان "درياها تمساح دارند" شناخته شد. این رمان براساس یک داستان واقعی از عنایت اکبری است که بیش از 400000 نسخه در ایتالیا به فروش رساند و به بیش از 30 زبان ترجمه شد.

کتاب های فابیو گدا

دریاها تمساح دارند