باری استفنسون

باری استفنسون

باری استفنسون استادیار مطالعات مذهبی در دانشگاه یادبود، سنت جان، نیوفاندلند و هماهنگ کننده سری مطالعات آداب آکسفورد است. او نویسنده اجرای اصلاحات: مناسک عمومی در شهر لوتر و ویرانگری و شورش است: هرمان هسه و سوابین پیتیسم می باشد.

کتاب های باری استفنسون

آیین