جاناتان بارنز

جاناتان بارنز

جاناتان بارنز ، (متولد 26 دسامبر 1942 در Wenlock ، Shropshire) دانشمند انگلیسی فلسفه باستان است. وی در مدرسه شهر لندن و کالج Balliol ، دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد.
قبل از عزیمت به دانشگاه ژنو به مدت 25 سال در دانشگاه آکسفورد تدریس کرد. او یکی از اعضای کالج اوریل، آکسفورد، 1978 - 1968 بود. یکی از همکاران کالج Balliol، آکسفورد، 1978-94 ، و از سال 1994 عضو برجسته کالج Balliol است.
وی استاد فلسفه باستان ، دانشگاه آکسفورد ، 1989-94، استاد فلسفه باستان در دانشگاه ژنو 1994-2002 بود.
او در دانشگاه پاریس-سوربن فرانسه تدریس کرد و در سال 2006 اومریتات را گرفت.
بارنز در سال 1987 به عنوان عضو آکادمی بریتانیا انتخاب شد. او متخصص فلسفه یونان باستان است و ویرایش مجموعه دو جلدی از آثار ارسطو و همچنین تعدادی تفسیر درباره ارسطو ، پیش از سقراط و سایر مناطق یونانی فکر را انجام داده است.
وی در سال 1999 به عنوان عضو افتخاری آکادمی هنر و علوم آمریکا انتخاب شد و در سال 2012 توسط دانشگاه هومبولت برلین مدرک دکترای افتخاری دریافت کرد.

کتاب های جاناتان بارنز

ارسطو