دورین کرونین

دورین کرونین

دورین کرونین (Doreen Cronin) (متولد 1966) یک نویسنده آمریکایی از کتاب های کودکان است، از جمله Click Clack Moo: Cows That Type، یک کتاب تصویری بسیار خوب که توسط بتی لوین به تصویر کشیده شده است. اولین کتاب کرونین که در سال 2000 در کوئینز، نیویورک متولد شد و در لانگ آیلند بزرگ شد، در سال 2000 توسط Simon & Schuster منتشر شد: Click Clack Moo: Cows That Type ، کتاب تصویری که او نوشت و بتی لوین نشان داد. او دانشکده حقوق و کتاب را تقریباً در همان زمان به پایان رساند. Illustrator لوین دونده مدال سالانه Caldecott بود. کرونین از سال 2018 به همراه دو فرزندش در بروکلین زندگی می کند.

کتاب های دورین کرونین

چانه زنی حیوانات