الن گنت

الن گنت

الن گنت بنیانگذار و مدیر عامل شرکت TrackMaven ، یک پلتفرم تحلیلی در زمینه بازاریابی است که مشتریان آن شامل مایکروسافت ، ماریوت ، سکس فیفت اونیو ، هوم دیپو و... بوده اند. او از سال 2018 مدیر ارشد استراتژی Skyword ، پلتفرم اصلی بازاریابی محتوا است که با شرکت قبلی ادغام شد.

کتاب های الن گنت

منحنی خلاقیت